طراحی داخلی مهدکودک چینگدائو

طراحی داخلی مهدکودک چینگدائو طراح: Crossboundaries تاریخ: ۲۰۱۵ مساحت پروژه: ۴۴۰۰ مترمربع کاربری: فضای آموزشی ایده‌ی طراحی داخلی مهد کودک ایده‌ی طراحی داخلی مهد کودک چینگدائو عبارت است از معماری احجام و فضاهای هوشمندی […]