نام پروژه:

ساختمان‌های اداری و امدادی جمعیت هلال احمر

توضیح پروژه:

انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی مرحله اول و دوم ساختمان‌های اداری و امدادی جمعیت هلال احمر